De gemeente en de provincie

De gemeente De provincie
In iedere gemeente, ook in Zoetermeer, moeten veel zaken geregeld worden op het gebied van wonen, werken, verkeer, milieu, recreatie enz.
Het dagelijks bestuur van een gemeente bestaat uit een burgemeester en wethouders, kortweg het college van B. & W. Het is hun taak plannen te bedenken en beslissingen uit te voeren.
Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad, deze heeft tot taak de plannen van B. & W. te wijzigen, goed te keuren of af te keuren. Ook controleren ze de uitwerking van de goedgekeurde plannen, ze controleren dus B. & W. Uiteraard mogen ze dus ook zelf met eigen plannen komen.
In iedere provincie, ook in Zuid-Holland, moeten veel zaken geregeld worden op het gebied van wonen, werken, verkeer, milieu, recreatie enz.
Het dagelijks bestuur van een provincie bestaat uit een Commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten kortweg het college van G.S. Het is hun taak plannen te bedenken en beslissingen uit te voeren.
Aan het hoofd van een provincie staan de Provinciale Staten, kortweg P.S., deze heeft tot taak de plannen van G.S. te wijzigen, goed te keuren of af te keuren. Ook controleren ze de uitwerking van de goedgekeurde plannen, ze controleren dus het college van P.S. Uiteraard mogen ze dus ook zelf met eigen plannen komen.
HERKEN JE DE GANG VAN ZAKEN? HERKEN JE DE GANG VAN ZAKEN?
De gemeenteraadsleden worden direct gekozen door de burgers uit de gemeente, om de vier jaar. De wethouders worden gekozen uit en door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koningin, op voorstel van de regering. De gemeenteraad mag van tevoren melden wat voor soort burgemeester men wenst. Hier wordt niet altijd naar geluisterd. Hoewel, dat klopt niet meer helemaal. Sinds kort bestaat de Burgemeestersreferendum mogelijkheid van een burgemeestersverkiezing of een burgemeestersreferendum. Dit is in Nederland nog vrij nieuw (in de V.S. bestaat het al heel lang). In Zoetermeer werd op 3 december 2003 zo'n referendum gehouden.

Leerlingen van het Stedelijk College Zoetermeer
maakten ter toelichting bij het referendum powerpointjes.

Artikel: "Wie kent de politici van Zoetermeer?"

De leden van de Provinciale Staten worden direct gekozen door de burgers uit de provincie, om de vier jaar. De leden van de Gedeputeerde Staten worden gekozen uit en door de leden van de Provinciale Staten. De Commissaris van de Koningin wordt benoemd door de Koningin, op voorstel van de regering.

Artikel: "Zuid-Hollander mag meepraten"

Artikel: "Remkes wil bezoldigde bijbanen niet verbieden"

De gemeente heeft ambtenaren in dienst om al het werk goed te laten verlopen.
De gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders vergaderen in het stadhuis. Het stadhuis van Zoetermeer De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en staan aangekondigd in het Streekblad.
Om het werk vlotter te laten verlopen zit ieder gemeenteraadslid ook in een aparte raadscommissie, bijvoorbeeld die voor onderwijs.

De provincie heeft ambtenaren in dienst om al het werk goed te laten verlopen.
De Provinciale Staten, de Commissaris van de Koningin en de Gedeputeerde Staten vergaderen in het provinciehuis.
Het provinciehuis van Zuid-Holland Dit staat in Den Haag, aan het einde van de Utrechtsebaan linksaf. De vergaderingen van de P.S. zijn openbaar.
Om het werk vlotter te laten verlopen zit ieder lid van de P.S. ook in een aparte commissie, bijvoorbeeld die voor milieu.

HERKEN JE DE GANG VAN ZAKEN UIT HOOFDSTUK 1 EN 2?

Wil je iets meer weten over het bestuur van een gemeente en waar een gemeentebestuur zich zoal mee bezighoudt? klik dan hier op de site van de gemeente Zoetermeer www.zoetermeer.nl. Wil je ook weten hoe al die gemeenteraadsleden heten? Klik dan vervolgens op de button politiek en bestuur - dan op gemeenteraad en college - en tenslotte op samenstelling gemeenteraad - daar kun je op de buttons van de politieke partijen klikken en dan komen de 38 leden van de gemeenteraad te voorschijn.

De site www.vng.nl van de Vereniging Nederlandse Gemeenten laat zien dat er in Nederland uiteraard veel meer gemeenten zijn en dat de gemeenten in Nederland een duidelijk aparte bestuurslaag zijn (en dus geen uitvoeringskantoor van de rijksoverheid).

HERKEN JE DE GANG VAN ZAKEN UIT HOOFDSTUK 1 EN 2?

Wil je iets meer weten over het bestuur van een provincie klik dan hier op de site van de provincie Zuid-Holland www.pzh.nl. Op deze site staat informatie over waar een provinciebestuur zich zoal mee bezighoudt.

Heb je een probleem met of een vraag aan een overheidsinstelling en weet je niet waar je precies terecht kunt dan is deze site een uitkomst. Wel is het handig dat je dan toch eerst de tekst van deze pagina hebt gelezen - dan heb je in ieder geval alvast een globaal idee van hoe het bestuur in Nederland in elkaar steekt. http://www.overheid.nl

Ook in gemeente en provincie wil men het dualisme vergroten. Dat is logisch, je begrijpt inmiddels wel dat het dualisme de 'hoeksteen' is van de Nederlandse Staatsinrichting en daarmee ook van onze invulling van het begrip democratie. Dat lang niet iedereen dualisme op gemeenteniveau ziet zitten blijkt wel uit enkele van de onderstaande artikeltjes (kijk maar naar de koppen boven de artikeltjes). Het blijft lastig. Burgers zijn sowieso kritisch over het lokaal bestuur. Dualisme of niet.

 

Artikel: "Burgers negatief over lokaal bestuur"

Artikel: "VVD: laat inwoners burgemeester kiezen"

Artikel: "Diftar opgeklopt verkiezingsitem"

Artikel: "Auto-gezinde gemeente wekt weer woede op"

Artikel: "'Ik ben niet kapot van het duale stelsel'"
Artikel: "Weg met het dualisme en de gekozen burgemeester"

 

Artikel: "Top van provincie schoot tekort"

Artikel: "Provincietop 'schiet tekort'"

 

Bestuur in de gemeente en de provincie

Leerlingpowerpoint: Overzicht van dit hoofdstuk